Domaĝu la Vivojn: Vivliberiga Rakontaro
 
   
 
 
 
 Antaŭa 2. Dankemo de Testudo
 
 
 

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

 

 Dum Ĝin-dinastio en la kvara jarcento estis aĝulo en Ŝangjin-gubernio. Lia nomo estis Kong Ju. Li estis ŝtata oficisto, tamen li sin vivtenis tre malfacile pro siaj malplej altaj rango kaj salajro.
  Foje li vidis testudon mortigota por kuiri. Tiam li eksentis kompaton al ĝi. Li do aĉetis kaj portis ĝin al rivero, kaj lasis ĝin libera.
  Ŝajne la testudo bone komprenis, ke Kong Ju savis ĝian vivon. Ĝi do senĉese turnis sian kapon por rigardi al li. Kong Ju najlis sian rigardon al la testudo ĝis ĝi malaperis el lia vidkampo.
  Plurajn jarojn poste Kong Ju promociiĝis al pli alta rango. Gvidante sian armeon, li subigis ribelon, kaj pro la brila sukceso la reĝo nomumis lin Lordo en la kortego. Tio estis alta rango dum tiu periodo.
  La oficista atestilo por la lordo estis metala sigelilo. Je la promociiĝo de Kong Ju, la kortegaj metiistoj ekmuldis por li sigelilon, tamen eksteratende, la sigelilo elmuldiĝis en la formo de retrorigardanta testudo. Oni opiniis tion stranga, kaj refandis ĝin por fari la novan, sed refoje, la nove elmuldita sigelilo ankoraŭ similis al retrorigardanta testudo. La metiistoj provadis foje kaj refoje, kaj ĉiuj el ili inspektis dum la muldado, sed ĉiufoje, la nove farita sigelilo aspektis tiel, kiel testudo kun la kapo turnita malantaŭen por ion rigardi.
  Tio mirigis la metiistojn. Ili do decidis viziti la novan lordon por peti lian klarigon. Ili genuiĝis antaŭ li kaj raportis: "Via Lorda Moŝto. La Reĝa Moŝto ordonis nin muldi sigelilon kiel atestilon por via nova posteno, tamen, ĉiufoje, kiam ni elmuldis la sigelilon, ĝia supra parto havas formon de retrorigardanta testudo."
  "Daŭrigu," diris Kong Ju, "kaj muldu ĝin denove."
  La metiistoj agis laŭ lia ordono, tamen alifoje, la sigelilo elmuldita aspektis same kiel antaŭe. Tio konfuzis Kong Ju. La informo pri tiu strangaĵo diskoniĝis ĉie, kaj eĉ atingis la reĝon.
  La reĝo alvenigis Kong Ju por informiĝi, pro kio la sigelilo ĉiam elmuldiĝis en formo de testudo, sed Kong Ju havis nenian ideon pri tio.
  Dum hejmenirado la lordo subite rememoris ion. En la sekvanta tago kiam li estis en palaco, li raportis al la reĝo: "Via Reĝa Moŝto, mi, via humila subulo, pripensis la aferon pri la sigelilo en formo de testudo, kaj eble trovis la kaŭzon.
  "Antaŭ multaj jaroj, mi hazarde vidis fiŝkaptistojn kuirontaj testudon kaptitan de ili, kaj sentis kompaton al la besteto. Mi do aĉetis ĝin pagante al ili, kaj forliberigis ĝin en la akvon. La testudo ŝajne bone komprenis, ke mi savis ĝian vivon, ĝi do naĝis al la supro de la akvo kaj senĉese fiksis sian rigardon al mi retroturninte sian kapon, ĝuste kiel la formo de tiu ĉi sigelilo.
  "Via Reĝa Moŝto ĵus promociis min al la pozicio de Lordo, kaj ankaŭ la lorda sigelilo havas formon de testudo, tio eble aludas, ke la alta rango, kiun Via Reĝa Moŝto donis al mi, venis de la testuda dankemo. Eble mia bonkora konduto emociis Ĉielon."
  La reĝo diris al siaj korteganoj: "Tiuj, kiuj faras bonon, rikoltas bonon. Lordo Kong Ju ja estas bona ekzemplo por tio."